Procesbegeleiding en advies

Foto: Marc Bolsius

  • Wat doe ik als advocaat in de procedure die ik ga beginnen of die al loopt?
  • Waar kijkt de rechter naar?
  • Zit mijn processtuk goed in elkaar?
  • Komen de argumenten in mijn pleidooi goed over het voetlicht?

Advocaten en andere rechtsbijstandsverleners kunnen Alfred Roosmale Nepveu inschakelen als sparringpartner om de effectiviteit van hun werk te vergroten.

Nepveu weet hoe een rechter werkt, wat deze voor zijn beslissing nodig heeft en waar u hem vooral niet mee moet lastig vallen. Hij kan met u meedenken over de te volgen strategie, kritische vragen stellen of suggesties doen. Hij kan uw processtukken vooraf met een rechterlijke blik beoordelen en hij kan u coachen bij de voorbereiding van uw pleidooi en pleitnota.

Foto: Marc Bolsius

Overeenkomst

De afspraken worden in een op het geval toegesneden schriftelijke opdrachtbevestiging vastgelegd.

Tarief

Procesbegeleiding en advies wordt gedeclareerd op uurbasis, exclusief btw. In het met u af te spreken uurtarief zijn de kantoorkosten inbegrepen.